Pedagogiska hjälpmedel

ETIKBLOCKET

Tänk dig ett block med 52 starka, inspirerande och vardagsnära etikfrågor, en fråga för varje vecka under ett helt år. Blocket står på bordet som en påminnelse om det viktigaste i vårt jobb.

Frågorna har vuxit fram i mötet med engagerade människor som jag under åren haft i handledning, utbildning och kurser. Flera chefer och grupper jag mött har påtalat att det är mycket viktigt hur vi bemöter den vi jobbar för, hur vi bemöter varandra och närstående, men att det ofta är svårt att hålla samtalet kring dessa frågor vid liv.

Etikblocket vill vara en hjälp att hålla etiken vid liv, som en vardagspåminnnelse om det viktigaste som vi inom vård och omsorg utför i vårt land. Här finns 52 vackra kort med genomtänkta frågor, som väcker nya frågor, tankar och tankebanor. En bra fråga kan hjälpa mig att tänka tankar jag inte tidigare tänkt, eller tankar det var längesedan jag tänkte eller till och med tankar jag inte visste fanns. Välkommen att byta tankar med andra, det leder alltid till utveckling. Våga ta frågorna på allvar så kommer utveckling att ske och nya sidor av dig själv och dina arbetskamrater synliggörs.

Kostnaden är 200 kr moms och porto tillkommer.

TANKEKORTEN, 23 kort i en påse

Tankekort som hjälper oss att utvecklas och få stimulans i våra etiska samtal, som ger energi och nya vinklar på det som är viktigt i vårt arbete, att skapa ett gott bemötande. På framsidan av kortet finns en fin bild, med text kring ett ämne som är viktigt i vardagen, på baksidan finner ni diskussionsfrågor kring det som texten talar om.

Första versionen av korten gjordes i samband med workshops för alla chefer i Dals Eds och Vänersborgs kommuner. Kortsen kommer i en påse och det första kortets text är följande:

”Välkommen att öppna påsen och dina tankar!  Vår avsikt är att korten ska utmana dig att tänka tankar du tidigare inte tänkt. Hittills kända biverkningar: utveckling, träningsvärk och självkännedom. Lycka till! Tankegymmet.”

(Tankegymmet var ett namn som vi använde under projekttiden, nu finns detta material samlat hos mig)

Korten kostar 200 kr moms och porto tillkommer.

MÖTA MÄNNISKOR, EN SKRIFT OM SAMTAL I OMSORGEN

Alla vi som arbetar med människor måste inse att vi gör något med dem vi möter. Men också att vi själva påverkas. Frågan är hur kan samtala och mötas så att vi hjälper varandra att utvecklas som människor.

I den här skriften utvecklar författaren sina tankar kring vad en etisk värdegrund består av och hur den kan ta sig uttryck i vardagens många relationer, såväl på arbetet som privat. Men avstamp i omsorgens vardag får du följa med på en utvecklingsresa som kan ge dig nya perspektiv. Det handlar om att lära känna sig själv genom relationer präglade av nyfikenhet och insikten om att det är i mötet med andra vi blir till.

Det går att förbeställa bok här, så skickar jag den så fort den kommer från tryckeriet. Det går också att beställa den direkt från Gothia Förlagshuset – https://www.gothiafortbildning.se/