Ledarutbildning

Ledarskap i en komplex tid!

Ledarskapet har blivit allt mera komplext och bygger allt mera på att skapa goda relationer och tillit, då behövs andra färdigheter och kunskaper än tidigare. Ibland kan det räcka med en dags påfyllning men ibland behöver vi ta ett rejält omtag då vi kanske skall skapa en längre, mera genomarbetat utbildning för att säkerställa kompetensen och färdigheterna i vår chefsgrupp.

Det är allt viktigare  att leva i lärandet än tro sig vara lärd.  Det är utgångspunkten i ledarutvecklingen, att alla relationer som finns i en grupp ständigt är under utveckling och förändring. Målet med utbildningen är att ge energi och tid att både stärka din yrkesidentitet som ledare men också ge redskap att  utvecklas som människa. Det kommer vara teoripass där vi lyfter upp både vad forskningen säger men också beprövad erfarenhet. Utbildningen kommer vara inriktad på process, dvs att man ges tid att själv tänka och utveckla sina egna förmågor. Utbildningen bygger på senare års forskning kring ämnen vi tar upp, men också på erfarenhet av flera erfarenheter av stora EU-projekt för att skapa goda arbetsgrupper och ett gott ledarskap, projekt som sammanfogat modern kunskap med att praktiskt försöka skapa goda grupper.

Mycket av ledarskapet handlar om att utveckla egna färdigheter, då behöver vi träna och dela våra egna erfarenheter så att vi lär och utvecklas. Teorier kommer hela tiden att kopplas till egna erfarenheter och till den egna arbetsgruppen.

Målet med utbildningen är främst att stärka er i ledarskapet, att ge nya vinklar och insikter i att vara ledare, men också ta tid för reflektion kring både mig som ledare, men också min/mina grupper, hur jag vill förtydliga vad jag vill med gruppen och vad gruppen behöver i nästa utvecklingsfas.