Välkommen till inspiration och nya tankar!

Teori varvat med praktiska övningar, där teorin appliceras i exempel från vardagen för att kunskapen ska bli användbar.

Vägledning av grupper i mötet med klienter, patienter, brukare eller elever.

Om mig – Egon Rommedahl

Jag föddes 1966 i Småland där jag bodde fram till jag fyllde 18 år, sedan blev det Örebrotrakten för att sedan flytta till Göteborg där jag stannat.

Jag startade mitt utbildningsföretag i mitten av 1990-talet. Den första arbetsplatsen jag föreläste för var Glöstorpshemmet i Tuve, Göteborg. Mina studier i teologi, främst vid Göteborgs universitet, där jag var under en kort tid inskriven som doktorand, ledde till föreläsningar i etik och bemötande.

Studier i psykologi tog vid, och i mitten av 2000-talet blev jag klar som psykoterapeut och fick min legitimation från socialstyrelsen. Dessa studier gjorde jag på Göteborgs Psykoterapi institut, där jag också gick en fyraårig handledarutbildning.

Detta betyder att jag i över 20 år föreläst och handlett grupper, främst i kommuner, regioner men även några företag som arbetar inom vård och omsorg.

Några exempel på större projekt jag varit en del av.

Under tre år (avslutas mars 2019) tid har jag varit involverad i ett spännande och utvecklande EU-projekt i stadsdelen Norra Hisingen i Göteborg. Målet är att utveckla en modern, hälsosam organisation inom äldreomsorgen. Både Göteborgs universitet & Sahlgrenska akademin har varit involverade för att se vad projektet leder fram till.

Min roll I projektet, som den enda upphandlade utbildningskonsulten, har varit att utbilda inom ämnen som etik, förhållningssätt, existentiella samtal, grupputveckling, etisk stress m.m.

Jag har dels mött cheferna i deras chefsutbildningen men också medarbetare i både utbildningssammanhang i handledning.

Läs mer om projektet här

I Halmstad har jag fått förmånen att tillsammans med HR-avdelningen ta fram ett dialogmaterial kring tillitsbaserat ledarskap.

I Lerums kommun har jag också fått arbeta ihop med flera förvaltningar under 2022-2023, bland annat HR, där vi t.ex. spelat in filmer som skall vara en hjälp för att chefer skall arbeta med sina arbetsgrupper.

Vi hörs!

egon@rommedahl.nu
0708-451436
Linkedln: Egon Rommedahl