Välkommen till inspiration och nya tankar!

Teori varvat med praktiska övningar, där teorin appliceras i exempel från vardagen för att kunskapen ska bli användbar.

Vägledning av grupper i mötet med klienter, patienter, brukare eller elever.

Om mig – Egon Rommedahl

Jag föddes 1966 i Småland där jag bodde fram till jag fyllde 18 år, sedan blev det Örebrotrakten för att sedan flytta till Göteborg där jag stannat.

Jag startade mitt utbildningsföretag i mitten av 1990-talet. Den första arbetsplatsen jag föreläste för var Glöstorpshemmet i Tuve, Göteborg. Mina studier i teologi, främst vid Göteborgs universitet, där jag var under en kort tid inskriven som doktorand, ledde till föreläsningar i etik och bemötande.

Studier i psykologi tog vid, och i mitten av 2000-talet blev jag klar som psykoterapeut och fick min legitimation från socialstyrelsen. Dessa studier gjorde jag på Göteborgs Psykoterapi institut, där jag också gick en fyraårig handledarutbildning.

Detta betyder att jag i över 20 år föreläst och handlett grupper, främst i kommuner, regioner men även några företag som arbetar inom vård och omsorg.

Ny Bok !!! Utkommer 22 december 2023

Leda för lärande 

– ett material som hjälper ledaren ge gruppen intellektuell stimulans

I samband med vår nya bok ”Ledarskap inom äldreomsorg, handbok för lärande och utveckling” erbjuder vi utbildningar och handledning för chefer och personalgrupper!

Vi har skrivit en bok som handleder er som chefer att skapa målmedvetna och stimulerande arbetsgrupper, där fördjupade samtal blir ledstjärnor för hur vi arbetar och skapar ett personcentrerat perspektiv i mötet med dem vi vårdar.

Vi tror att många arbetsgrupper behöver skapa redskap för att se sig själva och bli självreflekterande för att kunna mogna och komma vidare i sin utveckling. I bokens samtliga kapitel finns det avsnitt hur du som ledare kan montera upp speglar så gruppen kan träna sig i att se sig själva.

“Smakprov” från boken

En grupp som får samtala om viktiga saker kommer att bli viktig för medlemmarna. Viktiga samtal skapar också en arbetslust och förutsättningar för ett gott arbetsklimat. Förlorar vi det viktiga samtalet såsom ideologi, etik, relationer, vad forskningen säger, kommer gruppen att vittra och vi får mera individer än en grupp. En grupp blir till genom att vi delar verkligheten, delar språk och upplevelser. Därför tror vi att det är av yttersta vikt att hjälpa grupper att reflektera, samtala och föra dialog om viktiga ämnen.

Under rätt många år har vi samtalat om att grupper behöver mål och sträva mot målet, men vi tror att det är lika viktigt att fundera på vilken påfyllning, vilka ”tankställen” har gruppen som får den att ta ett steg till. I både litteraturen och vår egen erfarenhet är det tydligt att i grupper som lever i en intellektuellt spännande verklighet, där trivs individer, de vill vara kvar på sin arbetsplats och pratar gärna gott om sin arbetsplats. Intellektuell stimulans betyder att jag får ny kunskap som jag kan använda i min vardag, jag får nya ”verktyg”, nya ”metoder”, nya tankar som gör att jag upplever det intressant och utvecklande att gå till arbetsplatsen. Vi tror att det finns en tydlig koppling med att utvecklas i sin yrkesroll och att uppleva meningsfullhet i sitt arbete.

Utbildningar

Vi tror på att ”skräddarsy” utbildningar utifrån era behov och önskemål, därför vill vi börja med en dialog med er.

Våra utbildningar/föreläsningar utgår från en personcentrerad omvårdnad med en gedigen förankring i teorier och forskning men också konkreta praktiska exempel som gör att det finns en tydlig koppling mellan teori och praktik.

Vi tror att all utbildning och allt lärande går via självreflektion, om kunskapen ska få praktiska konsekvenser, därför används en pedagogik där vi skapar speglar för att reflektera över vem jag blir och vad jag tar med mig in i mötet med den andre.

Exempel på utbildningar/föreläsningar

Inspirationsföreläsningar

Vi vänder oss både till chefsgrupper men också till medarbetare med inspirationsföreläsningar. Målet är att ge energi, inspiration, nya tankar och ny kunskap.

Utbildning under en termin som utgår från bokens kapitel.

Utbildning i ämnena och stöd i att arbeta praktiskt med bokens kapitel både till dig som chef men också direkt med personalgruppen om det finns önskemål om det. Vi skräddarsyr ett stöd utifrån behov. 

Handledning

Vi erbjuder handledning i chefsgrupper eller enskilt för att stärka chefen i sin roll eller för att få verktyg för att arbeta med sin grupp. Handledning kan också erbjudas för personalgrupper. 

Therese Kleveland är specilistsjuksköterska/silviasjuksköteska och journalist. Hon arbetar som föreläsare, utbildare och implementeringsledare i Varbergs kommun.

Egon Rommedahl är legitimerad psykoterapeut, teolog och handledare. Han föreläser och utbildar genom sitt eget företag.

Vi hörs!

egon@rommedahl.nu
0708-451436
Linkedln: Egon Rommedahl