Handledning

Tre begrepp

Jag utgår oftast från tre begrepp när jag startar en handledningsgrupp, de tre begreppen är,

Kristiskt tänkande

Nyfikenhet

Reflektion

Kritiskt tänkande handlar om att förankra handledningen i de teorier och praktik som visat sig kunna ge vägledning och hjälp i arbetet med människor. Vad säger den senaste forskningen och vad kan vi lära av den i vårt arbete och i den situation vi lever? Jag utbildades i ett psykodynamiskt perspektiv under 1990-talet och har allt mera under åren som gått kompletterat det med KBTs tankar och teorier. Idag är min uppfattning att ju flera teorier vi behärskar desto flera patienter, brukare och med människor kan vi möta och skapa tillit till. Jag har kommit att utveckla en metod där jag ofta blandar ”klassisk” handledning, dvs vi tar upp case, med ”miniföreläsningar” i ämnen som vi stöter på under resans gång.

Nyfikenhet

En av de viktigaste egenskaper för att kunna möta andra människor, enligt min erfarenhet, är att vara nyfiken och vilja veta. Man behöver inte vara en ”expert” för att förstå att en nyfiken människa lever och lär mycket mera än en människa som redan tror sig veta.

Nyfikenhet har mycket med lärande att göra, viljan att förstå och se saker ur flera synvinklar än jag själv brukar göra. Det gör vi vanligast med ny kunskap och delade erfarenheter.

Reflektion

Reflektion innebär att skapa självinsikt och våga få lite perspektiv på mig själv. Utan självinsikt blir väldigt mycket av det vi gör i mötet med andra människor svårt att använda på ett positivt och utvecklande vis. Vi är ju verktyget i mötet med den andre, och självinsikten är kunskap om hur ”verktyget” fungerar och skall användas.

Lyckas vi med kritiskt tänkande, nyfikenhet och reflektion föder det medvetenhet, som i sin tur skapar valmöjlighet.

Jag har lång erfarenhet av handledning, både i grupper som behöver arbeta med sina egna relationer och grupper som arbetar med klienter där vi behöver hitta nya vägar och insikter för att bemöta på ett nytt sätt.

Under åren hat jag allt mera lagt till ACT, en del av tredje generationens KBT, som bland annat arbetar mycket med våra värderingar.

Grupper jag mött under åren har främst arbetat inom

  • socialtjänsten, bland annat biståndshandläggare
  • Grupper som arbetar inom funktionsvariation
  • Grupper som arbetar inom äldreomsorg