Etikportalen

Etikportalen är en etikutbildning på nätet, ett verktyg som hjälper oss att skapa en etiskt hållbar kultur. Etikportalen finns i fyra utföranden, för personal som arbetar inom äldreomsorg, LSS och personliga assistenter och inom psykiatrin.

Utbildningen använder olika arenor, exempelvis uppgifter för individen, samtalsfrågor för personalgruppen, övningar och uppgifter för reflektion under Apt eller annan avsatt tid för reflektion. Utbildningen utgår från en humanistisk, salutogen tradition och ett helhetsperspektiv på människan, där vi vill skapa vårdtagarperspektiv!

Utbildningen ligger i linje med tiden, med tanke på de nya riktlinjerna kring värderingar och etik som riksdagen tog under våren 2010. Det är flera kommuner och vårdgivare som visat stort intresse, så från och med våren 2012 kommer flera vara igång med morgondagens utbildning. Välkomna ni också.

Läs mer på www.etikportalen.se

Kunder som redan använder Etikportalen

  • Stockholms stad
  • Vänersborgs kommun
  • Gislaveds kommun
  • Perstorps kommun
  • Munkedals kommun
  • Örebro Stad
  • Visby Stad
  • Klippans kommun